Тазобедрени стави

Подготовка и операция

Преди операция за смяна на тазобедрена става се извършва се предоперативна анестезиологична консултация с цел оценка на риска от оперативната интервенция. Операцията се извършва най – често със спинална упойка, но понякога анестезията е обща в зависимост от преценката на специалист анестезиолог. При операцията се премахва увредената глава на бедрената кост и се оформя ямката на таза, така че да се фиксира съответния размер импланти. Фирма Symbios предлага специфични инструменти за всеки модел протези, които позволяват точно и коректно поставяне на имплантите и предвидим ход на операцията.

Възстановяване

Пациентите започват раздвижването още на първия ден след операцията. Първоначално с помощта на рехабилитатор се усвоява ходене с помощни средства. Наред с това се изпълнява кинезитерапевтична програма за подобряване на обема на движения в ставата, възстановяване на мускулатурата и проприорецепцията. Препоръчително е в рамките на месец от операцията заедно с кинезиетерапевт и по програма за раздвижване да бъде постигнат почти пълен обем движение в ставата и значително възстановяване на мускулната сила на оперирания крайник. Пълното възстановяване на пациентите след ендопротезиране на тазобедрена става настъпва след 2 до 4 месеца.

Рискове и усложнения

Макар и рядко, след ендопротезиране на големите стави могат да настъпят усложнения, които да компрометират очаквания изход от операцията както от страна на пациента, така и от страна на хирурга. Сред най – често срещаните уложнения са дълбоката венозна тромбоза, ранните и късните инфекции, асептичното разхлабване, следоперативната контрактура на ставата и болезнеността в оперирания крайник. Общата честота на всички усложнения е 3-5%, като за всяко от тях се предприемат нужните превантивни мерки.

ВИДОВЕ СТАВИ

 • Безциментни стебла
  • индивидуални стебла – изработени от титаниева сплав ( Тi6Al4V ) според предварително направен триизмерен модел на бедрената кост на всеки отделен пациент
   CustomStem CustomStem CustomStem CustomStem CustomStem
  • SPS – анатомично, късо безциментно стебло, изработено от титаниева сплав ( Тi6Al4V )
   SPS SPS
  • Arcad – право безциментно стебло, изработено от титаниева сплав ( Тi6Al4V ), покритие с хидроксиапатит
   HilockCup
  • Atlantis – безциментно анатомично стебло за ревизионна хирургия и за реконструкции с модулна шийка
   Atlantis
 • Циментни стебла
  • Аrcad SO – право симетрично полирано циментно стебло, изработено от стоманена сплав
   HilockCup HilockCup
  • ARCAD SO XXL дълго полирано циментно стебло, изработено от стоманена сплав за ревизионна хирургия
   HilockCup HilockCup
 • Безциментни капсули
  • Аpril – изработени от титаниева сплав ( Тi6Al4V ) с възможност за имплантиране на полиетиленова UHMWPE cross linked или керамична артикулация
   CustomStem
  • Hilock – безциментнa капсула, изработено от титаниева сплав ( Тi6Al4V ) с хидроксиапатитно покритие UHMWPE cross linked
   HilockCup

Колянни стави

През 2000 г професор Pierre-François Leyvraz и екип от политехническия университет в в Лозана начело с Vincent Leclercq след задълбочено проучване на наличния опит с коленните стави разработиха нова система за колянно протезиране – F.I.R.S.T. с подобрен дизайн и първична стабилност, намалена износваемост, и по – добър обем на движение.

Knees

Група хирурзи от Европа също допринесоха за подобряване на оператичната технника за имплантиране на ставата.

Knees Knees Knees

Предимствата на колянната става на Symbios sa:

 • Оптимална първична стабилност
 • Отличен обем на движение следоперативно
 • Удължен живот на имплантите поради намалените сили на натоварване върху костта

Подготовка и операция

Пациентите, на които ще бъде имплатирана колянна става обикновено постъпват в клиниката деня преди операцията. Извършва се предоперативна анестезиологична консултация с цел оценка на риска от оперативната интервенция. Операцията се извършва най – често със спинална упойка, но понякога анестезията е обща в зависимост от преценката на специалист анестезиолог. Производителите на коленните протези са разработили специфични инструменти за всеки модел протези, които позволяват точно и коректно поставяне на имплантите и предвидим ход на операцията. При колянно протезиране се премахва увредената част на бедрената кост и големия пищял на подбедрицата и с костен цимент се фиксира съответния размер компоненти.

Възстановяване

Пациентите на които е поставена изкуствена колянна става започват раздвижването още на първия ден след операцията. Първоначално с помощта на рехабилитатор се усвоява ходене с помощни средства, като целта е възможно най-рано да започне и ходенето без патерици и пълно натоварване. Препоръчително е в рамките на месец от операцията заедно с кинезиетерапевт и по програма за раздвижване да бъде постигнат почти пълен обем движение в ставата и значително възстановяване на мускулната сила на оперирания крайник. Пълното възстановяване на пациентите след ендопротезиране на колянна става настъпва след 2 до 4 месеца.

Рискове и усложнения

Макар и рядко, след ендопротезиране на колянната става могат да настъпят усложнения, които да компрометират очаквания изход от операцията както от страна на пациента, така и от страна на хирурга. Сред най – често срещаните уложнения са дълбоката венозна тромбоза, ранните и късните инфекции, асептичното разхлабване, следоперативната контрактура на ставата и болезнеността в оперирания крайник. Общата честота на всички усложнения е 3-5%, като за всяко от тях се предприемат нужните превантивни мерки.

Животът c изкуствената става

Knees Knees Knees
 • Как се променя стила на живот след подмяна на колянна става:
  • Целта на ендопротезирането на големите стави е болните да възстановят нормалния си начин на живот и натоварване без да изпитват болка и ограничение на движението в засегнатата става. На пациенти с изкуствена става са разрешени всякакви ежедневни дейности, разходки, туризъм, колоездене, плуване и други неконтактни спортове. Контактните спортове, както и тези дейности, свързани с рязка промяна на посоката на движение и скачане и приземяване върху оперирания крайник от високо не се препоръчват на пациенти с изкуствена става.
 • Какво трябва да знаете след смяна на колянна или тазобедрена става:
  За да може изкуствената става дълги години да преживее в организма на пациента е необходимо:
  • да се избягват екстремни натоварвания на ставата;
  • да се лекуват активно всички бактериални инфекции в организма – зъбни възпаления, възпаления на дихателната, пикочната и други системи;
  • да се постигне и поддържа нормално за възрастта телесно тегло;
  • да се извършват ежегодни профилактични прегледи при специалист ортопед и при нужда контролни рентгенографии на оперирания крайник.