Индивидуална тазобедрена става

CustomStem CustomStem CustomStem

Индивидуалната тазобедрена става се изработва за конкретния пациент, като се взима в предвид неговата уникална костна анатомия. Компанията Symbios е световен лидер в произзводството на индивидуални тазобедрени стави с опит от над 20 години.

Индивидуалната става позволява да се адаптира до най – малкия детаил импланта към костта на пациента, а не да се адаптира костта на пациента към стандартната протеза.

За пациента това означава:
  • По добра функция на тазобедрената става след операцията
  • Удължен живот на ставата
  • По – малка хирургична травма
Етапите на създаване на индивидуалана тазобедрена става включват:
  • Компютърна томография на долния крайник и таза
  • Триизмерна реконструкция на бедрената кост и планиране на размера и формата на импланта
  • Производство на индивидуалния имплант от Symbios