Пациент Специфични Инструменти Коляно

Пациент специфичните инструменти за коляно представляват индувидуално изработени за конкретния пациент бликове за костна резекция, които помагат на хирурга да имплантира колянната става по начин, така че да бъде възстановена в максимална степен биомеханиката на ставата.

За изработването на инструментите се изпозва скенер на съответния долен крайник на пациента, на базата на който се създава от специален софтуер триизмерен модел на коляното, а също и се изчислява правилната позиция на имплантите за изправяне на оста на натоварване при налична деформация на крайника.

За проектиране и изработване на пациент специфичните инструменти за коляно от Symbios и доставката до билницата, където ще се извърши операцията, са необходими 4 седмици.