Индивидуално планиране за тазобедрено протезиране

Индивидуалното предоперативно планиране за тазобедрено протезиране представлява изработване на триизмерен компютърен модел на тазобедрената става на пациента, при което с точност до милиметър се изчислява както размера на необходимата изкуствена става, така позицията й, за да може максимално добре да се възпроизведе анатомията на здравата става. По този начин се намалява субективния момент в реконструкцията на ставата – офсет, дължина на крайника, позициониране на имплантите.

Индувидуалното планиране е приложимо при следните импланти на Symbios: SPS, SPS modular, Custom Stem.

За извършване на предоперативното планиране е необходимо да се направи скенер ( компютърна томография ) на таза и долните крайници, която се обработва и се извършват съответните изчисления на специален софтуер, създаден от Symbios. Обработката на данните отнема няколко дни.