LIGAFIX

Концепция

LIGAFIX е биоабсорбируем интерферентен винт за реконструкция на предна кръстна връзка, осигуряващ надеждна фиксация на трансплантата. Продукта се предлага в различни размери и форми за оптимална фиксация. LIGAFIX 30 е предназначен за BTB фиксация ( трансплантат от пателарно сухожилие ), докато LIGAFIX 60 е предназначен за техника STG (транплантат от сухожилията на mm. semitendinosus / gracilis).

Ligafix Ligafix

 

Материал

LIGAFIX е произведен от Duosorb®. Това представлява композитен материал комбиниращ трикалциев фосфат (β-TCP) и поли-L-млечна киселина (PDLLA). Тази комбинация съчетава остеоиндуктивни качества и стимулира резорбцията, като същевременно предлага и биомеханично надеждна фиксация на трансплантатите. LIGAFIX 30 винтовете са произведени от 30% β-TCP и 70% PDLLA.
LIGAFIX 60 винтовете са произведени от 60% β-TCP и 40% PDLLA.

Предимства:

 • Импланти, предназначени за различни видове оперативни техники
 • Винтове с кръгли или плоски глави
 • Остеоиндуктивни, абсорбируеми и биоактивни
 • Не предизвикват асептично възпаление поради специфичното количество β-TCP
 • Набори инструменти за различни оперативни техники
 • Съвместими с ЯМР, КТ и рентгенографска диагностика

OTIS

Концепция

SBM е първия производител на клинове за тибиална остеотомия базирани на β-TCP от 1993. Резорбируеми и остеокондуктивни, OTIS клиновете осигуряват надеждно попълване на клиновидната тибиална остеотомия благодарение на различната си порьозност. Наличните 10 размера, всички с анатомична форма, осигуряват перфектна корекция след остеотомията.

Otis Otis

Материал

OTIS : Biosorb = 100% трикалциев фосфат (β-TCP) / 30% порьозност.
OTIS 50 : Biosorb = 100% трикалциев фосфат (β-TCP) / 50% порьозност.

Предимства:

 • Остеоиндуктивни, абсорбируеми и биоактивни
 • Импланти, предлагани в различни размери и с различна порьозност
 • Наличие на метални пробни импланти
 • Специфичен инструментариум
 • Съвместими с ЯМР, КТ и рентгенографска диагностика

 

OTIS-C

Концепция

OTIS-C плаката е проектирана за висока оторена клиновидна тибиална остеотомия. Бидейки нископрофилна, OTIS-C е предвидена за имплантиране посредством минимално инвазивна оперативна техника.

Otis - c

Материал

Биосъвместима стомана

Предимства:

 • Анатомична форма
 • Нископрофилни - къси и тънки
 • Ригидни
 • Пълна инструментация