Symbios CH

Symbios
Symbios
Symbios

Symbios е швейцарска компания, специализирана в дизайна, производството и продажбата на тазобедрени и коленни стави. Нашата мисия е да подобрим качеството на живота на пациентите с имплантирани стави на фирмата ни. Symbios предлага импланти и инструменти, които подобряват контрола на хирурга върху оперативната процедура. За пациента това означава по добра функция и предвидим резултат от операцията.

Компанията е създадена през 1989 и е базирана в Yverdon-Les-Bains , в близост до Лозана.

Symbios Orthopédie SA е и световен лидер в пройзводството на индивидуални тазобедрени стави. За фирмата работят над 100 човека , 60 от които в Yverdon-Les-Bains, където се намира централата на компанията. Компанията експортира над 75% от продукцията си и е удвоила оборота си за последните 5 години.

Symbios

През годините Symbios придоби международно признание в областта на създаването и производството на индивидулано проектирани ендопротези. Използвайки триизмерни костни модели на над 12000 пациента Symbios създаде и пълна гама от стандарти тазобедрени стави, които да удовлетворят нуждите на съвременната ортопедична хирургия.

През 2006-2007 Symbios предложи на пазара нова система за колянно ендопротезиране – F.I.R.S.T , базирана на колаборацията между Университетската Болница в Лозана и компанията.

Symbios също така предлага и комппютърно базирани системи, които помагат на хирурзите в избора и позиционирането на имплантите преди и по време на операцията. Тези авангардни разработки задълбочиха контактите на компанията с водещи клиники в френско- и немскоговорящата част на Европа.

Референтни клиники на Symbios в Европа

 

SBM

SBM
SBM

SBM е френска компания, специализирана от 1991 в дизайна, производството и продажбата на биоматериали за ортопедичната хирургия. Благодарение постоянен контрол на производството и материалите, компанията предлага гама от 100% синтетични и биорезурбируеми продукти и инструментариум за имплантирането им.

SBM SBM

Компанията има приоритет в разработването и оптимизацията на медицински изделия, подпомагащи костното срастване и тъканната регенерация.

SBM не само има силно присъствие на френския пазар, но и е представена с продуктите си в повече от 40 страни по света.